Tạp Chí Khách sạn

Làng đá mỹ nghệ Non Nước – Ngũ Hành Sơn

Dưới chân núi Ngũ Hành Sơn là làng đá mỹ nghệ Non Nước nổi tiếng, một làng nghề truyền thống của Đà Nẵng đã gần 400 năm tuổi. Làng nghề được gây dựng nên bởi nghệ nhân có tên là Huỳnh Bá Quát mang nghề từ Thanh Hóa vào. Lúc …

Read More »